Profesionalni substrati

Humko Zeohum

Profesionalni substrati Humko Zeohum na osnovi Baltske šote z dodatki mineralov:

 • Vulkanski peski: plovec, lava, zeolit, perlit, vermikulit
 • Lesna vlakna, drobljeno lubje
 • Profesionalna gnojila: Oscomote, Osmoform
 • 54 receptur, fine, srednje in grobe frakcije
 • Pakiranje 70lit, BigBag, razsuto

Pri podjetju Humko že več kot desetletje proizvajamo splošne (Humko Flor) in specialne (Humko balkonska zemlja, Kokohum, Zeohum, Vulkahum) rastne substrate. Izbira rastnega substrata je odvisna od zahtev izbranih rastlin in pogojev, v katerih  jih bomo gojili (posode, rastlinjak, trajna korita, strešni vrt, zelene stene). To določa, kakšne fizikalne (vsebnost vode in zraka) in kemijske lastnosti (vrednost pH) naj bi imel naš izbrani rastni substrat. Ko potrebe prepoznamo, lahko sestavimo mnogo različnih substratov iz šote in ostalih surovin, ki se uporabljajo v te namene, in imajo primerne lastnosti. Potem, ko vse izvorne sestavine zmešamo, se oblikujejo nove, rastnemu substratu lastne značilnosti, ki se razlikujejo od značilnosti osnovnih sestavin.
Sestavine, ki se uporabljajo pri sestavljanju rastnih substratov so izbrane glede na njihove lastnosti. Pomembno je, da se dopolnjujejo z ostalimi surovinami, ki jih uporabimo za sestavljanje določene substratne mešanice. Sestavine rastnih substratov delimo na organske (šota, kompostirano lubje, kokosova vlakna), mineralne (glina in glineni minerali, perlit, vermikulit, pesek, vulkanski pesek) in sintetične (fenolna smola, poliuretan). Za sestavo rastnih substratov v podjetju Humko uporabljamo vrhunske bele šote (baltska, finska, švedska), visokogorsko črno šoto in gline, ki imajo potrjeno kontrolo RHP (Regeling Handels Potgronden).
Ker se zavedamo, da so svetovne zaloge šote omejene, ves čas poskušamo v rastne substrate uvajati nove, lokalno dostopne surovine, da bi zmanjšali porabo šote, hkrati pa izdelali kakovostne rastne substrate. Zadnjih nekaj let v rastne substrate uvajamo naravne zeolite. Zeoliti sodijo med alumosilikatne gline vulkanskega izvora s tridimenzionalno kristalno strukturo in se navadno oblikujejo z metamorfizmom vulkanskih skal. Zaradi svoje strukture imajo veliko sposobnost zadrževanja vode in mehansko stabilnost. Njihova kristalna rešetka ima veliko notranjih tunelov in veliko kationsko izmenjalno kapaciteto (CEC). Zaradi takšnih lastnosti sodijo tudi med naravna počasi topna gnojila (SRF).
Prednost linije rastnih substratov Humko Zeohum je v tem, da imajo dodan zeolit, ki rastnim substratom omogoča boljše zadrževanje vode in hkrati rastlinam zagotavlja dovolj zraka, zato ni potrebno tako pogosto zalivanje. Zavedamo se, da imajo rastline v lončkih in drugih posodah korenine omejene na zelo majhen prostor, kljub temu pa morajo biti zdrave. To je možno le, če je v substratu dovolj makropor, ki omogočajo izmenjavo talnega zraka, bogatega z ogljikovim dioksidom s svežim zrakom, ki je poln kisika. Če zraka primanjkuje, lahko pride do zadušitve korenin in poškodb rastlin. Za dober substrat je pomembno tudi, da se zračna kapaciteta ne zmanjšuje, ampak da ostaja dalj časa nespremenjena. Zato morajo biti mineralne snovi vodoodporne, organske pa ne smejo biti mikrobiološko prehitro razgradljive.
Pri sestavljanju in vrednotenju linije rastnih substratov Humko Zeohum merimo razmerje med vodo in zrakom ter kemijske parametre (vrednost pH, elektroprevodnost). Med najbolj pomembno kemijsko lastnost rastnega substrata uvrščamo merjenje vrednosti pH. Vrednost pH je pomembna zaradi učinka, ki ga ima le-ta pri dostopnosti rastlinskih hranil. Pri rastnih substratih je idealna vrednost pH za večino rastlin 5 do 6 in 4,5 do 5,5 za rastline, ki imajo rade kislo okolje. Pri teh vrednostih pH bo rastlini dostopna večina potrebnih hranil.
Naša linija substratov Humko Zeohum je zasnovana na podlagi večletnih raziskav na okrasnih rastlinah, predvsem pelargonijah, saj le-te sodijo med najbolj priljubljene balkonske rastline. Humko Zeohum substrate smo v manjšem obsegu preizkušali tudi na surfinijah, milijonskih zvončkih, bakopah, verbenah. Poskusi so potekali v številnih substratnih mešanicah z dodatki različnih količin in velikosti zeolitov. Rastni poskusi so pokazali, da so rastline iz substratov Humko Zeohum primerljive z rastlinami iz visokokakovostnih nemških substratov. Rastline so potrebovale celo manj zalivanja, hkrati pa dosegle odlično kakovost. Rastline iz substratov Humko Zeohum so bile popolnoma zdrave, korenine so razvile močan koreninski splet in bile bele barve, kar je pokazatelj dobre preskrbe rastlin z zrakom in vodo v rastnem substratu. Posledica zdravega in močnega koreninskega sistema je lep nadzemni del in bogato cvetenje.
Rastni substrati iz linije Humko Zeohum so sestavljeni iz neoporečnih sestavin. Tudi med daljšim skladiščenjem ne prihaja do razlik v njihovi kakovosti. Med rastno dobo rastlin ne prihaja do krčenja rastnega substrata. Naš najpomembnejši cilj pri sestavljanju substratov linije Humko Zeohum je čim manjša poraba vode in hranil, hkrati pa doseganje optimalne kakovosti rastlin. Že sam izgled rastnih substratov Humko Zeohum pove veliko o njihovi kakovosti, saj le-ti nimajo neprijetnega vonja, na otip so prijetno mehki, njihova struktura je homogena. Po končani rastni dobi rastlin v loncih in koritih lahko Humko Zeohum rastne substrate potresete po vrtu, kjer bodo zeoliti bogatili vašo zemljo še vrsto let – zato imajo naši substrati dodano prednost pred konkurenčnimi.

Vulkahum

Profesionalni substrat smo pripravili za uporabo v urbanem urejanju, kjer se zahteva visoko kakovostne trajne substrate z dobro kapilarno prevodnostjo in vodno kapaciteto. Namenjeni so tako profesionalni kot privatni uporabi pri urbanem vrtnarjenju, izvedbi zelenih streh, zelenih sten, zelenih parkirišč, sajenja v zunanjih koritih in vseh drugih zasaditvah v zeleni arhitekturi.
Prednosti, ki jih nudi program Vulkahum® se odražajo na več področjih:

 

 • Preverjene in večkrat dokazane dobre prakse
 • Receptura po želji kupca
 • Kakovostni mineralni materiali
 • Posebni dodatki
 • Dostava v razsutem stanju po ugodni ceni
 • Pakiranje 40l, BigBag
 • Dodajanje gnojil
 • Ugodni plačilni pogoji

Na trgu skoraj ni podobnih substratov za specialne namene (kot npr. vertikalni vrtovi) ali substrati s tako specialnimi dodatki kot je diatomejska glina in prani zeoliti in lava. Dodana gnojila so ravno tako najvišji možni razred podjetja ICL Specialty fertilizers (Osmocote, PEters, Start&Gro, Micromax,…)

Mix 40

Sajenje enoletnic, trajnic enostavnih grmov in dreves v dobri zemlji. Uporablja se za polnjenje zunanjih korit, kjer je zadosti padavin ali deluje namakanje.

 

Mix 60

Za zahtevnesaditve dreves v slabi zemlji ali omejenem prostoru (npr. urbano urejanje), za polnitev zunanjih korit, izboljšanje zemlje na vrtu, sajenje zahtevnih trajnic. Lahko se uporablja kot zgornji sloj pri dvoslojnem strešnem intenzivnem vrtZ

 

Mix70TopDressing

Mineralni substrat za zelenice na zeleni strehi ali utrjenih travnatih parkiriščih, golfske zelenice, nogometna igrišča ipd.

 

Mix70GW

Mineralno kompostni substrat z diatomejsko glino in posebnimi pranimi zeoliti za vertikalne zelenjavne in zeliščne vrtove.

 

Mix80GW

Mineralni substrat z diatomejsko glino in posebnimi pranimi zeoliti in lavo za vertikalne vrtove za sajenje okrasnih trajnic ali lončnic